Outlook-ujaqavcg.jpg

Biodiversiteit verhoogt de productiviteit van ecosystemen waar elke soort, hoe klein ook, allemaal een belangrijke rol te spelen heeft. Een groter aantal plantensoorten betekent bijvoorbeeld een grotere verscheidenheid aan gewassen. Een grotere soortendiversiteit zorgt voor natuurlijke duurzaamheid voor alle levensvormen.

 

Studies tonen een dramatische afname van 90% van de bijenpopulatie in de afgelopen jaren. De belangrijkste redenen voor het uitsterven zijn onder meer het gebruik van pesticiden, ontbossing of gebrek aan bloemen. Bijen worden het belangrijkste wezen op aarde genoemd omdat 70% van de landbouw in de wereld uitsluitend afhankelijk is van bijen. Zonder het harde werk van de bestuiving van bijen, zouden die planten zich niet kunnen voortplanten.

Ekobie maakt deel uit van #TogetherForBiodiversity , een beweging die in een stroomversnelling komt. Het is volledig nieuw en zelfs uniek in de Europese Unie, 75 organisaties die zich bezighouden met biodiversiteit in België en hun experts bundelen hun krachten binnen de # SamenVoorBiodiversiteit beweging. Geen institutionele of gemeenschapskloof. Universiteiten en onderzoekers, internationale ngo's, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden hebben beslist om hun krachten te bundelen om in te spelen op de urgentie van de situatie.