create

positive

habits

create

positive

habits

WAAROM 'EKOBIE'

" Ekobie wil deel uitmaken van een wereldwijde positieve, duurzame verandering.

 

Onlangs verklaarde het Earthwatch Institute bijen de belangrijkste levende soort op deze planeet.

Deze verklaring is zorgwekkend omdat, volgens natuurwetenschappers en experts, bijen op de lijst van bedreigde diersoorten staan.

 

Studies tonen een dramatische afname van 90% van de bijenpopulatie in de afgelopen jaren. De belangrijkste redenen voor het uitsterven zijn onder meer het gebruik van pesticiden, ontbossing of gebrek aan bloemen. Bijen worden het belangrijkste wezen op aarde genoemd omdat 70% van de landbouw in de wereld uitsluitend afhankelijk is van bijen. Zonder het harde werk van de bestuiving van bijen, zouden die planten zich niet kunnen voortplanten.

 

Ons klimaat is uit balans door vervuiling, ontbossing, overbebouwing, voedselverspilling, ... Ekobie wil het bewustzijn over onze bedreigde omgeving verhogen.

 

Daarom is dit kleine wezen van groot belang, een bij ('bie'), het symbool van onze organisatie. "

 

Ellen Ongena, oprichter Ekobie

ONZE MISSIE

We willen het bewustzijn vergroten door middel van educatie, presentaties, media, campagnes en events. Samen met bedrijven, organisaties en gemeenten ontwikkelen we duurzame ideeën en ondernemen we actie. We willen deel uitmaken van een positieve wereldwijde verandering en we willen je meenemen op onze reis.

Photography: www.ciajansen.com

LESSEN NATUUR

Naast het stimuleren van geluk, positieve emotie, vriendelijkheid, kan blootstelling aan de natuur ook fysieke en mentale gezondheidsvoordelen hebben. Natuurervaringen leiden tot verminderde stress en gedragsveranderingen die de stemming en het algemeen welzijn verbeteren.

 

Ekobie is er ook van overtuigd dat de natuur ons kan leren over gezondheidszorg, besparingen met beperkte middelen, huizen die zichzelf verkoelen en verwarmen: de natuur doet al deze dingen veel beter, veel effectiever en veel mooier dan mensen.

Door inzichten uit de natuur te gebruiken, kunnen we onze samenlevingen opnieuw vormgeven om meer op de natuur te lijken, overvloedig, mooi en vrij van verontreinigende stoffen.

 

De natuur recycleert afval efficiënt, gebruikt hernieuwbare energie van de zon, is bestand tegen plotselinge veranderingen, kan in de loop van de tijd worden aangepast aan nieuwe omstandigheden en reguleert zichzelf door feedback. Een toekomstige economie en samenleving, een circulaire economie, zouden dezelfde kenmerken kunnen hebben.

Photography: www.ciajansen.com

SAMEN

Om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken, bundelen we onze krachten met andere organisaties en vrienden:

Copyright  2019 Ekobie, all rights reserved

Ekobie, 0726.753.890

Mail: ellen@ekobie.com          Phone: +32 487 72 99 25

© 2019 by eon.