we hebben wat tijd nodig om onze website aan te passen

Naast het stimuleren van geluk, positieve emotie, vriendelijkheid, heeft blootstelling aan de natuur ook fysieke en mentale voordelen. Ervaringen in en met natuur leiden tot verminderde stress en gedragsveranderingen die de stemming en het algemeen welzijn verbeteren.

 

Ekobie is er ook van overtuigd dat de natuur ons kan leren over gezondheidszorg, besparingen met beperkte middelen, huizen die zichzelf verkoelen en verwarmen: de natuur doet al deze dingen veel beter, veel effectiever en veel mooier dan mensen.

Door inzichten uit de natuur te gebruiken, kunnen we onze samenlevingen opnieuw vormgeven om meer op de natuur te lijken, overvloedig, mooi en vrij van verontreinigende stoffen.

 

De natuur recycleert afval efficiënt, gebruikt hernieuwbare energie van de zon, is bestand tegen plotselinge veranderingen, kan in de loop van de tijd worden aangepast aan nieuwe omstandigheden en reguleert zichzelf door feedback. Een toekomstige economie en samenleving, een circulaire economie, zouden dezelfde kenmerken kunnen hebben.